Ostrzenie noży introligatorskich

Ostrzenie noży introligatorskich, zarówno listwowych jak i krążkowych, jest jednym z najbardziej ważnych i trudnych procesów obróbki. Bardzo słaba jakość szlifowania bezpośrednio przekłada się na niską efektywność pracy ostrza oraz samego narzędzia. Szlifiernia wykonująca usługę musi zwracać szczególna uwagę na wiele czynników podczas procesu szlifowania, uwzględniając uszkodzenia termiczne jak i jakość powierzchni ostrza. Najczęstsze błędy występujące w procesie ostrzenia noży to m.in. permanentnie pojawiające się przypalenia i uszkodzenia termiczne powierzchni – widoczne zmiany kolorystyczne, jak również niska jakość wykończenia samego ostrza. Ignorancja, brak fachowej wiedzy i powielanie powyższych błędów przekłada się na szybsze zużycie narzędzi a często równiesz ich trwałe uszkodzenie. Szlifiernie które borykają się z uzyskaniem wysokiej jakości szlifu wykorzystują nachalne techniki marketingowe, które niestety nie zastąpią dobrze wykonanej pracy.

Podstawowe rodzaje uszkodzeń termicznych:

  • uszkodzenia termiczne przez utlenianie, pojawiają się, jako przebarwienia materiału. Na skutek wysokiej temperatury i procesu utleniania powierzchni materiału, jak również utleniania niektórych składników stosowanych chłodziw. Uszkodzenia tego rodzaju często występują w sposób nieprzewidywalny.
  • termiczne lokalne zmiękczenie materiału zdarza się, jeśli temperatura przekroczy nominalną wartość temperatury przy, której następuje odpuszczanie materiału. Powoduje ona zmiękczenie materiału oraz utratę twardości na przykład pewnych obszarów ostrza noża.
  • powierzchniowe naprężenia rozciągające są spowodowane termicznymi naprężeniami materiału obrabianego, wskutek czego warstwa powierzchniowa jest ciągle narażona na oddziaływanie mikro naprężeń. Efektem końcowym jest utrata odporności materiału na pękanie podczas mechanicznych naprężeń przy pracy oraz mechaniczne zniszczenie lub pęknięcie.
  • rozhartowanie i przypalenia powierzchniowe materiału powodują zmiany metalurgiczne w materiale, kiedy wartość temperatury przekroczy odpowiednią wartość. Taka sytuacja może doprowadzić do uszkodzeń mechanicznych w postaci pęknięcia lub wykruszeń noża podczas pracy oraz skrócenie okresu jego użytkowania.